dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Chuẩn bị kết hôn, vậy làm thế nào để nhập tài sản riêng của hai người vào tài sản chung ?

Cập nhật: 24/9/2021 | 2:57:18 PM

Tôi chuẩn bị kết hôn nhưng không biết làm thế nào để nhập tài sản riêng của hai người vào tài sản chung ?

Luật sư tư vấn:

Với trường hợp này, căn cứ theo quy định của pháp luật để tài sản riêng của hai người trở thành tài sản chung thì hai bạn phải tiến hành thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung sau khi kết hôn, dựa theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

"Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

Với quy định như trên, hai vợ chồng cần lập văn bản thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung, sau đó, văn bản này hai vợ chồng sẽ cùng mang đi công chứng tại tổ chức, cơ quan công chứng theo quy định của pháp luật. Sau đó, hai vợ cồng có thể tiến hành các thủ tục khác để hoàn thiện tùy vào loại tài sản riêng mà mỗi người muốn nhập. Ví dụ: Thủ tục bổ sung thêm tên của mình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội