dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Nhằm tạo sự đột phát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đầu năm 2014 Chính phủ đã có sự chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng Chuyển toàn bộ tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần trong 3 – 4 năm tới, Nhà nước chỉ giữ cổ phần với doanh nghiệp an ninh, quốc phòng, công ích.

Chúng tôi là đơn vị tư vấn pháp lý lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới tái cấu trúc doanh nghiêp, mà cổ phần hoá là gói dịch vụ nằm trong số đó. Các khía cạnh dịch vụ liên quan cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà chúng tôi có thể cung cấp hoàn hảo, đó là:

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội