dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Tư vấn Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp (M&A) là hoạt động tư vấn phức tạp, liên quan nhiều khía cạnh mang tính chuyên ngành. Tuy nhiên, trong một thương vụ mua bán hay sáp nhập, vai trò của Luật sư giống như kiến trúc sư của cả thương vụ, tham gia đóng vai trò định hướng, phân bổ, điều phối các nguồn lực khác nhau để việc thực hiện giao dịch Mua bán hay Sáp nhập diễn ra thành công và hợp pháp. Trong lĩnh vực này, dịch vụ tư vấn M&A của chúng tôi thường diễn ra ở các khía cạnh sau:

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội