Xin ưu đãi đầu tư Nước ngoài

- Tư vấn tổng thể các vấn đề pháp lý về ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn phương án và thu xếp các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư;

- Thực hiện thủ tục xin ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bản quyền 2019 © Công ty Luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 4 Toà nhà 242H phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: +84.24.39934068 - Fax: +84.24.39934068 - Email: trantien@ngheluat.vn