dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Xin ưu đãi đầu tư Nước ngoài

- Tư vấn tổng thể các vấn đề pháp lý về ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn phương án và thu xếp các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư;

- Thực hiện thủ tục xin ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội