dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Điều chỉnh Chứng nhận đầu tư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trên Chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và thu xếp các điều kiện pháp lý phát sinh trong quá trình điều chỉnh nội dung chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và xin cấp phép bổ sung các giấy phép kinh doanh phát sinh trong quá trình đề nghị điều chỉnh chứng nhận đầu tư;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội