Điều chỉnh Chứng nhận đầu tư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trên Chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và thu xếp các điều kiện pháp lý phát sinh trong quá trình điều chỉnh nội dung chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và xin cấp phép bổ sung các giấy phép kinh doanh phát sinh trong quá trình đề nghị điều chỉnh chứng nhận đầu tư;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bản quyền 2019 © Công ty Luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 4 Toà nhà 242H phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: +84.24.39934068 - Fax: +84.24.39934068 - Email: trantien@ngheluat.vn