dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Thành lập Doanh nghiệp Vốn nước ngoài

- Tư vấn tổng thể pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn các hình thức đầu tư phù hợp với điều kiện và yêu cầu của nhà đầu tư;

- Tư vấn thành lập công ty vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc vốn liên doanh, tư vấn các loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và yêu cầu của nhà đầu tư;

- Tư vấn ngành nghề kinh doanh - đầu tư đáp ứng các điều kiện về đầu tư theo pháp luật Việt nam và điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư;

- Tư vấn xin cấp phép hoặc thu xếp các điều kiện phải đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật Việt nam với nhà đầu tư nước ngoài;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội