dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Bằng các giải pháp tối ưu giúp khách hàng tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động đầu tư - kinh doanh; dự phóng các nguy cơ, kiểm soát và hạn chế các rủi ro pháp lý; hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Mục tiêu dịch vụ pháp lý của chúng tôi cung cấp cho quý khách được thể hiện ở các loại dịch vụ pháp lý sau đây:

Loại 1: Tư vấn đường lối pháp lý

- Phạm vi dịch vụ: Giúp quý khách xác định sự phù hợp giữa ý tưởng với quy định pháp luật.

- Cách thực hiện: Tư vấn trực tiếp, soạn văn bản tư vấn, văn bản báo cáo nghiên cứu pháp lý.

- Kết quả dịch vu: Thông tin pháp lý do luật sư cung cấp.

- Hiệu quả sử dụng: Làm định hướng triển khai.

Loại 2: Soạn thảo hồ sơ, văn bản pháp lý

- Phạm vi dịch vụ: Giúp quý khách thể hiện các thỏa thuận, ý kiến, ý tưởng của quý khách dưới dạng văn bản và đảm bảo phù hợp với pháp luật.

- Cách thực hiện: Luật sư soạn thảo theo hình thức, mẫu văn bản phù hợp với quy định và thông lệ; phối hợp với quý khách để thống nhất nội dung soạn thảo.

- Kết quả dịch vụ: Hồ sơ, văn bản pháp lý do luật sư soạn thảo.

- Hiệu quả sử dụng: Phục vụ quý khách ký kết, xác lập quyền và trách nhiệm, cung cấp cho bên khác.

Loại 3: Đại diện thực hiện hồ sơ, văn bản pháp lý

- Phạm vi dịch vụ: Nộp hồ sơ, văn bản pháp lý; theo dõi quá trình thẩm định, xem xét; nhận văn bản phản phồi từ cơ quan thụ lý hồ sơ.

- Cách thực hiện: Luật sư nhận ủy quyền thay mặt quý khách thực hiện, quý khách phối hợp khi có yêu cầu.

- Kết quả dịch vụ: Văn bản phản hồi từ cơ quan thụ lý hồ sơ, văn bản.

- Hiệu quả sử dụng: Giúp quý khách không phải không mất thời gian để thực hiện việc nộp hồ sơ và theo đuổi quá trình thẩm định hồ sơ, văn bản.

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội