dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Soạn thảo hợp đồng

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng, văn bản giao dịch
- Soạn thảo Hợp đồng giao dịch của công ty
- Soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư
- Soạn thảo quy chế, điều lệ nội bộ của công ty
- Soạn thảo các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội