Kết nối đối tác hợp tác đầu tư dự án

- Tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác đầu tư theo tiêu chí của bên mời đầu tư;

- Giới thiệu, cung cấp thông tin về đối tác hợp tác đầu tư tiềm năng, khả thi;

- Tham gia thương thảo, đàm phán quá trình hợp tác đầu tư tới khi thành công;

- Tư vấn và soạn thảo, đàm phán các thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác đầu tư;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về hợp tác đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bản quyền 2019 © Công ty Luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 4 Toà nhà 242H phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: +84.24.39934068 - Fax: +84.24.39934068 - Email: trantien@ngheluat.vn