CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI CÔNG TY LUẬT HÀ NỘI VDT. QUÝ VỊ HÃY GỌI 1900 571 502 ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ
Công ty Luật Hà Nội VDTCông ty Luật Hà Nội VDTCông ty Luật Hà Nội VDT

Tham gia bảo hiểm hưu trí, người lao động được lợi gì?

Bộ Tài chính ngày 20/8/2013 ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn về bảo hiểm hưu trí (BHHT) và quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định: BHHT là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp (DN) bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

Xem chi tiết

Luật thi hành án dân sự

Điều 60. Phí thi hành án dân sự Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự. Chính phủ quy định mức phí thi hành án dân sự, thủ tục thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự.

Xem chi tiết

Tăng bồi dưỡng cho lao động đặc thù

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong Cty nhà nước theo hướng tăng chế độ ăn định lượng lên tới 232.000đ/ngày.

Xem chi tiết

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Theo quy định tại Điều 130 Bộ luật Dân sự thì thoả thuận về đặt cọc là một giao dịch dân sự; do đó, việc đặt cọc chỉ có hiệu lực khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự và phải được lập thành văn bản (có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính).

Xem chi tiết

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam

Xem chi tiết

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định này quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Xem chi tiết

Nghị quyết Số: 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/04/2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự

Để thi hành đúng và thông nhất các quy định tại Ch­ương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" (sau đây việt tắt là BPKCTT) của Bộ luật Tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS);

Xem chi tiết

Bộ Luật tố tụng sân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Xem chi tiết

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự

Để thi hành đúng và thống nhất một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS) về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự (bao gồm các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động), bảo đảm tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số điểm...

Xem chi tiết

Thứ năm  22/2/2018 5:31:29 PM
Video Clip
Đối tác

Luật sư Hà Nội

Thám tử Hà Nội

Sherlock Holmes

Luật sư Đông Nam Á

Du Lịch NET

Báo Đất Việt

Thống kê

Khách online:  154

Lượt khách:  1

Quảng cáo

Danh bạ Luật sư

Công An Nhân Dân

An Ninh Thủ Đô

An Ninh Thủ Đô

Báo VN Express

Luật Sư Hà Nội 360

Dịch vụ Thám Tử

Văn bản pháp luật

Công an Nhân Dân