dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Thành lập Doanh nghiệp

- Tư vấn thành lập các loại hình công ty như TNHH, Cổ phần, DN Tư nhân, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể, thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Tư vấn thành lập các loại hình công ty kinh doanh ngành nghề đăc thù, có điều kiện.

- Tư vấn các điều kiện pháp lý phải đáp ứng khi thành lập công ty như điều kiện về vốn pháp định, tiền ký quỹ, chứng chỉ, giấy phép con;

- Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Tư vấn cách thức chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Tư vấn và tra cứu tên công ty, nhãn hiệu (thương hiệu) dự kiến sử dụng làm thương hiệu công ty.
- Tư vấn về vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, quan hệ chi phối giữa các thành viên công ty, tính phù hợp của kế hoạch tài chính công ty.
- Tư vấn và soạn thảo Điều lệ công ty và các văn bản liên quan hoạt động tổ chức và quản trị công ty.
- Tư vấn tổ chức, cơ cấu tổ chức công ty phù hợp với nhu cầu phát triển.
- Các lợi thế và các rủi ro liên quan hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bản quyền 2021 © Công ty luật Hà Nội VDT

Địa Chỉ: Tầng 3 toà nhà Savina số 1 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: +84989316320 - Fax: +84989316320 - Email: trantien@ngheluat.vn

dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội